התכנות כלכלית

בדיקת היתכנות נועדה בכדי למנוע מראש כניסה למצבים שנועדו לכישלון. בדיקת היתכנות מאפשרת ליזם העסקי להתכוונן ולשנות את הרעיון כך שיתאים למציאות השוק ויוכל להצליח.

 

גם רעיון מעולה לא חייב להצליח ויש לבחון אותו מבחינה מקצועית.

 

רצוי שלא היזם עצמו או בעל עניין אחר יבצע בדיקת היתכנות כי מן הסתם היזם או בעל העניין מגיע "משוחד" לבדיקה ועשוי לא לספק תוצאות אובייקטיביות.

 

אני בעל ניסיון בביצוע בדיקות היתכנות למיזמים חדשים ולעסקים קיימים בתחומים שונים וליווי העסק להצלחה.

 

אני יועץ מאושר של הסוכנות לעסקים קטנים משרד הכלכלה (מט"י/מעוף) ושל משרד התיירות (חממת תיירות).

 

מה כוללת בדיקת ההיתכנות:

 

סקירה של הרעיון העסקי - חלק זה של הבדיקה נועד להבהיר מה מהות הרעיון 

השירות או המוצר - מה הוא נועד להשיג וכדומה.

הקדמה כללית ותמציתית לגבי הרעיון עצמו - איך עלה הרעיון, סיבות לצורך, שוק וכדומה.

תיאור השירות או המוצר - פרטים טכניים כל פי מהות השירות/מוצר.

על איזה צורך הרעיון עונה - בקרב הציבור והלקוחות הפוטנציאליים

תכונות - ספציפיות ורלבנטיות של הרעיון העסקי שנבחן

סטטוס הרעיון – קונספט, אב טיפוס, לאחר ניסויים וכל סטטוס אחר.

ניתוח ההזדמנות העסקית

תחרות - הקיימת בשוק הרלבנטי – מוצרים, שירותים או רעיונות דומים שכבר קיימים או נמצאים בפיתוח

קהלי היעד - מה הצרכים הפוקציונלים והאמוציונלים של קהלי היעד

הסביבה הטכנולוגית - האם שוק היעד בשל לרעיונות חדשים

אסטרטגיות השיווק - דרכי השיווק של הרעיון העסקי

SWOT

היזם - יכולת תפעולית וארגונית

היתכנות פיננסית - מקורות המימון, נתוני המכירות הצפויים, הכנסות, הוצאות ישירות ועקיפות ודוח רווח והפסד

מסקנות והמלצות